BLOG
0
0,00 lei 0 elemente

Nu ai niciun produs în coș.

1. Definiția termenilor

1.1. Acești termeni si conditii de folosire a Serviciilor laboratorul.com sunt incheiați între dvs. ('dvs.' , 'al dvs.') și S.C. Alden Rei Consultanță și Management S.R.L. (denumită în continuare laboratorul.com) și constiutuie cea mai recentă versiune a TC (Termeni si Conditii). Folosirea serviciului de găzduire, a cumpărării de nume de domenii este subiectul acestor Termeni și Condiții (TC) și al tuturor documentelor incluse în referințe.

1.2. laboratorul.com își rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului regulament, incluzând, dar nelimitându-se la acestea: termeni, amenzi/taxe aplicabile, politici de funcționare/utilizare. laboratorul.com poate beneficia de acest drept fără notificări sau înștiințări prealabile. Indiferent de înștiințările prealalabile, utilizarea continuă a serviciilor reprezintă acordul Dvs. asupra acestor modificări. Verificarea periodica a modificărilor și schimbărilor intervenite în prezentul Regulament, precum și corectitudinea datelor de contact furnizate de Dvs sunt în întregime responsabilitatea Dvs.

1.3 Prin completarea formularului de înregistrare și click-ul butonului 'ACCEPT' :

 • reprezintă o garanție că sunteți persoană fizică, că aveți împlinită vârsta de 18 ani. În cazul în care reprezentați o persoană juridică, parteneriat sau orice altă formă juridică de organizare în conformitate cu standardele de comerț înregistrarea Dvs. este o garanție.
 • sunteți de acord să furnizați în Formularul de Înregistrare informații corecte, clare și reale, incluzând informații referitoare la contul de bancă și orice alt tip de informație necesară pentru condițiile de platș și vă angajați să actualizați în mod corect și permanent aceste informații.
 • vă obligați să respectați termenii și condițiile ICANN - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy localizate la adresa http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. De asemenea termenii și condițiile ICANN pot fi actualizați/modificați periodic.
 • reprezintâ și garantează că aveți autoritatea de a utiliza serviciile conform prezenților termeni ți condiții. În cazul în care nu sinteți de acord/nu vă manifestați acordul asupra Termenilor sau oricăror altor modificări, singura opțiune este de a vă dezactiva de la prezentul Serviciu.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREZENȚII TERMENI, NU COMPLETAȚI FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE.

2. Descrierea serviciului

Acest serviciu oferă utilizatorilor laboratorul.com accesul la un bogat pachet de resurse on-line: Web Hosting, Business eMail și servicii online. În cazul în care nu se precizeaza explicit contrariul, orice nouă facilitate introdusă va fi subiectul acestor Termeni și Condiții.

3. Înregistrarea domeniilor

3.1. Dacă înregistrați un domeniu folosind Serviciul, se aplică și următorii termeni și condiții:

 1. laboratorul.com va achiziționa domeniile (exemplu: .com, .net, .org, .info, .biz) respectând regulile ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) și trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile ICANN http://www.icann.org iar domeniile .ro prin RNC (Rețeaua națională de calculatoare pentru cercetare și dezvoltare) respectiv trebuie să fiți de acord și cu termenii și condițiile RNC http://rotld.ro/. Înțelegeți că se crează o legătură contractuală distinctă între dvs. și ICANN sau RNC și că dvs, și nu laboratorul.com, sunteți responsabili pentru toate taxele, obligațiile și sarcinile legate de această relație. Sunteți de acord că obligațiile de despăgubire din 'Garanții' în acești Termeni (Secțiunea 13) includ revendicările sau cererile asociate cu numele de domeniu și cu orice servicii de pre-înregistrare prin Serviciu și cu termenii și condițiile ICANN sau RNC. laboratorul.com își declină orice responabilitate în caz de litigiu asupra numelor de domenii pe care le găzduiește.
 2. Veți figura ca persoană de contact al domeniului dvs, în situația în care nu alegeți altă persoană de contact. Dacă alegeți alte persoane de contact, aceste persoane vor face parte dintr-un acord direct cu ICANN sau RNC și, în plus, va fi implicat și de acest acord, odată cu dvs. Prin aceasta autorizați ca laboratorul.com să figureze la contact de plată, contact tehnic și nameserver pentru domeniul dvs. și ca laboratorul.com să acționeze în aceste calități cum consideră de cuviință. Totuși, la terminarea Serviciului, laboratorul.com poate ceda imediat aceste capacități și își rezervă dreptul de a transfera contul dvs. la ICANN sau RNC pentru incasarea plăților aferente. În cazul unui asemenea transfer, autorizați ICANN să fie contactul de plată, tehnic și nameserver al domeniului dvs și să acționeze în aceste calități cum consideră de cuviință. La terminarea Serviciului, laboratorul.com nu este răspunzător pentru trimiterea unor înștiințări, emailuri sau altă corespondență sau să ia alte măsuri pentru domeniul dvs. Sunteți singurul răspunzător pentru toate taxele neplătite sau în curs de plată, la fel ca și de modificarea contactului de plată, tehnic și nameservere ale domeniului dvs, dacă nu specifică laboratorul.com altceva.
 3. Ați luat la cunoștință că laboratorul.com nu poate garanta disponibilitatea numelor de domeniu selectate de dvs. până când laboratorul.com primeste confirmarea comenzii sale de la ICAN sau RNC, ceea ce poate dura câteva zile lucrătoare.

3.2. Folosirea unui domeniu existent
Dacă alegeți să folosiți serviciile de găzduire laboratorul.com pentru un domeniu înregistrat deja la un alt furnizor, trebuie să cereți registratorului inițial modificarea pentru dvs. a nameserverelor și setarea celor furnizate de laboratorul.com.
OBSERVAȚIE: DACĂ ALEGEȚI SĂ FOLOSIȚI DOMENIUL ÎNREGISTRAT LA UN ALT FURNIZOR CU SERVICIUL NOSTRU, SUMELE PLĂTITE CĂTRE laboratorul.com PENTRU SERVICIU NU INCLUD ȘI TAXELE DE ÎNREGISTRARE PE CARE LE DATORAȚI FURNIZORULUI ANTERIOR, ȘI VEȚI CONTINUA SĂ FIȚI RĂSPUNZĂTOR PENTRU TAXELE DATORATE PENTRU BUNA DESFĂȘURARE A CONTRACTULUI PENTRU NUMELE DOMENIULUI REGISTRATORULUI ACTUAL, INCLUZÂND TAXELE DE REÎNNOIRE.

3.3 Verificarea informațiilor numelui de domeniu
În conformitate cu termenii ICANN și pentru a diminua riscul fraudării Serviciului, laboratorul.com își asumă dreptul de a cere periodic verificarea de către registrant a informațiilor introduse de către Dvs la înregistrare. În cazul în care Dvs nu furnizați sau nu verificați informațiile necesare în timp de 15 zile de la emiterea cererii de către laboratorul.com, laboratorul.com poate sista furnizarea Serviciului și înlătura oricăror informații de pe serverele sale, inclusiv a numelui domeniului.

4. Obligații de înregistrare

Pentru a folosi Serviciul, trebuie să aveți un ID valid laboratorul.com și să fi fost de acord cu Termenii și Condițiile laboratorul.com de la https://laboratorul.com/termeni-si-conditii/
Pentru folosirea Serviciului, sunteți de acord să:

 1. furnizați date adevărate, exacte, curente și complete despre dvs. în completarea formularului de înregistrare a Serviciului (asemenea informații sunt considerate parte a 'Datelor de Înregistrare' descrise în secțiunea 5 de mai jos) și
 2. să mențineți și reînnoiți cu promptitudine Datele de Înregistrare astfel încât acestea să fie adevărate, exacte, curente și complete. Dacă furnizați informații false, inexacte, vechi sau incomplete sau laboratorul.com are motive întemeiate de a suspecta ca aceste informații sunt false, inexacte, vechi sau incomplete, are dreptul de a suspenda sau șterge imediat contul dvs. și să refuze furnizarea Serviciului (sau elemente ale acestuia) în prezent sau pentru viitor. De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Serviciul poate include recepționarea de către dvs a anumitor comunicări din partea laboratorul.com cum ar fi anunțuri ale serviciilor, mesaje administrative și Newsletter laboratorul.com, și că aceste comunicări sunt considerate o componentă a apartenenței la comunitatea laboratorul.com și nu veți avea posibilitatea de a opta pentru a nu le primi.

5. Facturare

5.1. Facturare periodică
laboratorul.com va emite periodic facturi proforme pe baza cărora va trebui să achitați contravaloarea Serviciului furnizat. Frecvența plății o veți alege dumneavoastră la momentul comandării serviciului. Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care renunțați anticipat la serviciile de hosting. Plata se face în lei la cursul de schimb BNR din ziua efectuării plății. În caz de neplată laboratorul.com are dreptul de a întrerupe furnizarea Serviciului fără nici o notificare prealabilă. Reactivarea unui cont de gazduire șters sau suspendat, este posibilă doar prin achitarea proformelor restante sau prin plata unei taxe de reactivare in sumă de 75 Ron + Tva.

5.2 Trecerea la un abonament superior sau inferior
Aveți posibilitatea să treceți de la un abonament inferior la unul superior și invers în orice moment al lunii.
Aceste modificări vor avea loc imediat. Plata va fi corespunzătoare tipului de abonament ales. Dacă valoarea abonamentului este mai mica decât suma plătită de dvs. în contul acestei diferente va putea fi creditat contul dvs. laboratorul.com. Returnarea și taxarea vor fi calculate în funcție de numărul de zile rămase din lună. Data scadenței nu se va modifica.

5.3 Schimbări de preț
Preţul fiecărui serviciu este în conformitate cu tarifele afişate pe site-ul https://laboratorul.com în momentul comenzii Beneficiarului.
Prestatorul îşi rezervă dreptul de a schimba tarifele serviciilor sale fără nici o notificare prealabila.
Preturile domeniilor se actualizeaza zilnic in functie de preturile furnizorilor acestora.
Schimbarea tarifelor nu operează retroactiv.

6. Durata și renunțarea la servicii

6.1 Durata
Perioada acestui Regulament începe în data în care Dvs. v-ați înregistrat sau data cănd ați folosit inițial Serviciul, și rămâne valabilă pentru perioada selectată de Dvs conform Procedurii de Înregistrare (Termeni Inițiali). În cazul în care doriți să renunțați la Serviciul furnizat de laboratorul.com trebuie să anunțați laboratorul.com despre aceasta.

6.2 Renunțarea la servicii de către utilizator
Puteți renunța la servicii în orice moment. În cazul în care renunțați la serviciu înainte de data stabilită în 'termenii inițiali' accesul Dvs la servicii va fi imediat suspendat iar taxele plătite pentru serviciu nu se rambursează.

6.3 Renunțarea la furnizarea Serviciului de către laboratorul.com
laboratorul.com poate renunța oricând la furnizarea Serviciului după o notificare prealabilă.
De asemenea respectând dreptul dvs de notificare, laboratorul.com va putea suspenda imediat sau stopa furnizarea Serviciului, bloca accesul sau parola la contul Dvs, înlătura serviciile de pe serverele laboratorul.com sau înlăturarea conținutului site-ului Dvs, în cazul în care:

 1. dvs nu ați respectat, violat sau ați tratat necorespunzător prezentul regulament, incluzând orice alt regulament laboratorul.com sau nu ați respectat legea română aplicabilă.
 2. dvs ați furnizat la înregistrare informații false
 3. dvs nu ați respectat condițiile referitoare la acuratețea, claritatea și validitatea datelor de înregistrare
 4. dvs nu ați răspuns comunicărilor trimise pe adresa de e-mail declarată la înregistrare
 5. dvs sunteți angajat în activități ilegale, frauduloase sau orice tip de activități - vânzarea de produse sau servicii - care intră sub incidența legii sau
 6. dvs sunteți implicat în activități care să prejudicieze drepturile sau reputația laboratorul.com sau a altor terți.

Orice suspendare a serviciului de către laboratorul.com va avea efecte imediate, Dvs. vă exprimați acordul asupra existenței unei situații iremediabile. În cazul în care ID-ul laboratorul.com este șters din diferite motive, acești termeni și accesul dvs la Serviciu este de asemenea oprit.

6.4 Renunțarea la Servicii datorită oricărei părți
Adițional termenilor menționați mai sus orice parte a acestei convenții poate denunța prezentul Regulament dacă:

 1. oricare din părți nu respectă termenii și condițiile prezentului regulament și nu depune toată diligența necesară pentru a remedia situația apărută timp de 30 de zile după primirea preavizului de la cealalta parte, exceptând cazul nerespectării obligației de plată și neonorarea obligației timp de 5 zile din momentul înștiințârii primite de la laboratorul.com.
 2. cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară dacă procedura nu e retrasă timp de 60 de zile de la începere.

6.5 Suspendarea serviciilor la intervenția autorităților
În cazul în care o autoritate statală aduce argumente solide care incriminează prezentul regulament și Serviciul, aducând prejudicii ordinii de drept laboratorul.com poate suspenda serviciul fără alte obligații aferente.

6.6 Ștergerea conținutului
laboratorul.com iși rezervă dreptul de a șterge permanent de pe serverele sale, toată sau o parte a informației sau conținutului aflat pe site-ul dvs., incluzând dar nelimitându-se la informația procesată, lista e-mailurilor, fișiere, e-mail și pagini web generate de dvs utilizând Sistemul. laboratorul.com nu are nici o obligație în urma acțiunii de ștergere a conținutului.

6.7 Responsabilitatea pentru plați/taxe
În cazul în care laboratorul.com suspendă doar o parte a Serviciului dvs., ca urmare a nerespectării termenilor și condițiilor, aceasta nu suspendă obligația dvs. de a plăti taxele în întregime. În cazul în care laboratorul.com suspendă întregul Serviciu sunteți obligat la plata taxelor aferente utilizării Sistemului până la data menționată în acordul de înregistrare, taxe aplicabile și în cazul suspendării înainte de termen.

6.8 Renunțarea la drepturi
Renunțați în mod expres la alte drepturi și protecție legală și condiții care ar putea fi în conflict cu termenii prevăzuți în acești TC.

7. Proprietatea contului de site și securitatea

Veți primi o parolă de la laboratorul.com pentru a avea acces în contul dvs. a Serviciului, și sunteți de acord să păstrați această parolă confidențială. Sunteți rasponsabil de menținerea securității contului dvs. și sunteți răspunzător pe deplin de toate activitățile ce se desfăsoară în contul dvs și orice acțiuni efectuate în legătură cu numele domeniului dvs inclusiv cu cele efectuate de utilizatorii adreselor de email de pe domeniul dvs. Sunteți de acord să anunțați laboratorul.com de orice cont neautorizat sau alte breșe în securitate. laboratorul.com nu iși asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care ține de posibilitatea dvs. de a o remedia. Luați cunoștință și sunteți de acord că sub nici o formă laboratorul.com nu este răspunzător, în nici un mod, pentru acțiunile sau omisiunile dvs. sau ale Utilizatorilor Adreselor de Email ale domeniului dvs., cărora le dați un cont de email pe domeniul dvs, nici chiar în cazul pagubelor produse în orice fel de aceștia datorate unor acțiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui plătite unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi și nu numai, dvs. veți fi obligat să plătiți aceste sume de bani, nu laboratorul.com.

8. Utilizatorii emailurilor domeniului

8.1 Descrierea Serviciului
laboratorul.com Hosting email vă permite să înregistrați un nume de domeniu și să creați conturi de email cu scopul de a trimite și primi emailuiri de la și la numele de domeniu înregistrat de dvs. Sunteți de acord, în mod expres că orice violare a acestor termeni poate să rezulte cu terminarea/ștergerea orcărei și a tuturor adreselor de email, după cum laboratorul.com singura consideră necesar. laboratorul.com nu iși asumă nici o obligație pentru orice pierdere datorată activităților utilizatorilor emailurilor doeniului.

8.2 Utilizatorii emailurilor domeniului
Vă rugăm să țineți cont de faptul că Utilizatorii Emailurilor Domeniului sunt subiectul Termenilor de Utilizare laboratorul.com (https://laboratorul.com/termeni). laboratorul.com nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile cauzate de activitățile Utilizatorilor Emailurilor Domeniului.

9. Reguli și obligații referitoare la confidențialitate și utilizare

9.1 Politicile laboratorul.com
Sunteți de acord că ați avut acces, ați citit și ați înțeles Acordul de confidențialitate laboratorul.com - https://laboratorul.com/confidentialitate . Acest Acord de confidențialitate conține restricții pentru activitatea dvs. online (inclusiv prohibiții împotriva mesajelor Email comerciale nesolicitate (spam)). laboratorul.com poate schimba acest Acord de Confidențialitate cu o notificare, notificare care poate fi constituită și din publicarea a noii politici laboratorul.com pe site-ul web.

Utilizări interzise

Adițional, nu aveți voie să publicați, transmiteți sau să retransmiteți sau să stocați materiale cu ajutorul Serviciului, pe care laboratorul.com considera că:

 1. violează o lege sau regulament local sau străin;
 2. este amenințător, obscen, indecent, defaimator sau poate afecta un individ, grup sau entitate sau,
 3. violeaza dreptul oricărei persoane, inclusiv drepturile protejate de copyright, secretul comercial, invenții sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și instalarea sau distribuirea de software 'pirat' sau alte produse care nu au licență potrivită pentru utilizare; aceste exemple nu sunt limitative.

Sunteți de acord să NU:

 1. publicați, transmiteți sau să faceți disponibil prin alt mod conținut care este ilegal.
 2. vă asumați identitatea altei persoane fizice sau juridice, chiar și a unui oficial laboratorul.com, conducător de forum, ghid sau gazdă, sau să declarați în alt mod legătura dvs. cu o persoană fizică sau juridică.
 3. falsificați headerele sau să manipulați în alt mod elementele de identificare pentru mascarea originii Conținutului transmis prin serviciu
 4. încărcați, publicați sau transmiteți Conținut pe care nu aveți dreptul sa îl comunicați sub incidența legii sau a unor obligații contractuale (de exemplu informații interne, cu drept de proprietate, confidențiale învățate și discutate ca parte a unui contract de muncă sau sub angajamente de confidențialitate)
 5. să publicați sau transmiteți în alt mod Conținut care încalcă patentele (brevetele), mărcile înregistrate, secretele de marcă, drepturile de autor, drepturile la intimitate, sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți,
 6. să publicați sau transmiteți emailuri comerciale nesolicitate, denumite 'spam'. Aceasta include marketingul neloial, publicitatea sau alte activități legate de 'spam', cum ar fi:
  1. trimiterea de emailuri în masă către recipienți care nu au solicitat email sau să trimiteți cu adresa de răspuns falsă.
 7. să publicați sau transmiteți în alt mod materiale care conțin viruși sau alte coduri, fișiere sau programe realizate pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărei componente software sau hardware a computerului sau a echipamentului de comunicație.
 8. să conturbați sau să întrerupeți Serviciul sau serverele sau rețelele legate de Serviciu, sau să încălcați cerințele, procedurile, politicile sau regulamentele legate de Serviciu.
 9. să încălcați intenționat sau nu orice lege locală, statală, națională sau internațională în virgoare sau politicile ICANN.
 10. să interveniți sau să întrerupeți serviciul sau serverele sau rețelele contectate la Serviciu, sau să nu respectați orice cerințe, proceduri, politici sau regulamente a rețelelor conectate la Serviciu

Sunteți de acord să nu implicați laboratorul.com în orice cereri sau plângeri rezultând din Serviciu care vă căuzează pagube dumneavoastra sau altei părți, laboratorul.com își rezervă dreptul să vă investigheze pe dvs, afacerea dvs. și/sau personalul dvs, site-urile dvs, și materialele conținute pe site în orice moment. Aceste investigații vor fi făcute doar în beneficiul laboratorul.com și nu pentru beneficiul dvs. sau a unei a treia părți. Dacă investigația relevă orice informație, acțiune sau omisiune care în opinia laboratorul.com constituie o violare a legilor sau a regulamentelor naționale sau internaționale sau a Politicilor laboratorul.com, laboratorul.com va putea închide imediat site-ul dvs. și să vă notifice această acțiune. Sunteți de acord să renunțați la dreptul de acțiune sau orice revendicare pe care ați putea avea împotriva laboratorul.com pentru asemenea acțiuni.

9.2 Politici de trimitere a e-mailurilor
Fiecare casuta de mail este limitata astfel incat sa nu permita trimiterea unui numar mai mare de N* mesaje intr-un interval de 60 minute. Aceaste limitari (restrictii) sunt necesare pentru a mentine calitatea serviciului email oferit. Depasirea acestei limite are ca rezultat blocarea temporara a trimterii de mesaje tip email pe adresa respectiva. In cazul in care se inregistreaza depasiri consecutive ale limitelor se risca blocarea pe perioada nedeterminata a trimiterii pe casuta de mail. N* numarul maxim de mesaje permis si dimensiunea totala a acestora, conform pachetului de gazduire.

Trimiterea de mesaje nesolicitate de tip SPAM este interzisa!!!

Prin SPAM intelegem trimiterea masiva a mesajelor electronice nesolicitate, catre persoane cu care expeditorul nu a avut contact si care nu si-au dat in prealabil acceptul pentru a primi astfel de mesaje.

Orice sesizare primita va fi analizata iar in cazul in care se confirma aceasta duce la suspendarea imediata a trimiteri de mesaje tip email pe domeniul respectiv fara o anuntare in prealabil a detinatorului.

9.3 Utilizarea resurselor
Toate conturile de gazduire sunt monitorizate de catre laboratorul.com pentru a urmari consumul de resurse pe servere. Daca un cont de gazduire utilizeaza o cantitate mare de resurse, clientul respectiv va fi contactat de catre un reprezentant laboratorul.com pentru a discuta in aceasta privinta.
In cazul in care un cont de gazduire sau un script utilizeaza o cantitate foarte mare de resurse (procesor, memorie) iar aceasta duce la perturbarea activitatii serverelor, contul poate fi suspendat sau scriptul dezactivat fara informarea prealabila a clientului.

9.4 Restrictii/limitari
In cazul descoperirii unor probleme de securitate ce pot duce la functionarea necorespunzatoare a serverelor sau faciliteaza exploatarea programelor instalate pe server, ne rezervam dreptul de a impune restrictii hardware si software in folosirea serverelor laboratorul.com fara vreun anunt prealabil.

9.4.1 Limitari transmitere email
Max 360 mesaje/recipiente de pe o casuta de mail in interval de 60 minute (contorizarea incepe cu primul mesaj trimis)
Max 250 Mb de pe o casuta de mail in interval de 60 minute (contorizarea incepe cu primul mesaj trimis)
La trimiterea mesajelor de tip email din PHP este obligatorie folosirea la headerul FROM: a unei adrese conforme RFC 5321 - 5322 si care apartine domeniului de pe care se face trimiterea. Mesajele care au FROM: necorespunzator vor fi respinse automat.

10. Software adițional

Respectând orice software adițional care este disponibil datorită legăturii dintre laboratorul.com și Serviciu, dacă alegeți să descărcați sau să accesați asemenea software adițional, înțelegeți că trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile adiționale înainte de a folosi software-ul.

11. Suportul

laboratorul.com își rezervă dreptul să stabilească limite sau să extindă orice fel de suport oferit pentru Serviciu, și orele la care este diponibil.

12. Garanții

Sunteți de acord sa oferiti garantii pentru laboratorul.com si partenerilor sai ca nu veti avea pretentii sau cereri, incluzand taxele mandatarilor cerute de a o treia parte datorate aparitiei acesteia in Continutul site-ului dvs., folosirii de catre dvs a Serviciului, relatiei dvs cu Serviciul, incalcarii TC de catre dvs sau incalcarii oricaror altor drepturi ale altei parti, incluzand , dar nelimitandu-se la utilizarea de catre dvs. a continutului, marci inregistrate, nume comerciale, materiale cu drept de autor sau patentate sau alte drepturi de proprietate intelectuala. laboratorul.com isi rezerva dreptul ca pe cheltuiala sa isi asume apararea si controlul a oricarei garantii din partea dvs., dar facad acest lucru nu va scuteste de obligatie de garantie din partea dvs.

Furnizorul garantează o disponibilitate de 99,9% a serviciilor oferite. În cazul unui uptime mai mic decât procentul menționat, fiecare client va primi la perioada de găzduire achiziționată 120% din intervalul de timp în care serviciul a fost nefuncțional. Despagubirile se ofera doar la cererea clientului. laboratorul.com Solutions este absolvit de plata oricăror penalităţi sau daune în caz de forta majora, ca urmare a suspendării contului, din culpa CLIENTULUI sau a unei terțe părți.

13. Revânzarea Serviciului

Sunteți de acord să nu reproduceți, multiplicați, copiați, vindeți, revindeți sau exploatați oricare componentă a Serviciului, folosirea Serviciului, sau accesarea Serviciului fără permisiunea expresă a laboratorul.com.

14. Practici generale privitoare la folosire și stocare

Ați luat la cunoștință că laboratorul.com poate stabili practici și limitări generale ale folosirii Serviciului.

15. Modificări ale Serviciului

laboratorul.com își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe temporar sau permanent Serviciul (sau orice componentă a acestuia) cu sau fără preaviz, în orice moment. Sunteți de acord că laboratorul.com nu este răspunzător dvs sau unei alte părți de orice modificări, suspendări sau întreruperi ale Serviciului.

16. Declinarea responsabilității

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ:

 1. UTILIZAREA SERVICIULUI SE FACE PE RISCUL DVS. SERVICIUL ESTE FURNIZAT PE BAZA: 'AȘA ESTE'. laboratorul.com NU IȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA ȘI NU ACORDĂ GARANȚII DE NICI UN FEL, NICI ÎN MOD EXPLICIT NICI IMPLICIT, INLUZÂND, DAR NELIMITÂNDU-SE LA GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE OBIȘNUITE, LA POTRIVIREA PENTRU UN SCOP ANUME.
 2. ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU ÎN ALT MOD OBȚINUT PRIN FOLOSIREA SERVICIULUI SE REALIZEAZĂ LA DISCREȚIA ȘI RISCUL DVS ȘI CĂ SUNTEȚI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE STRICĂCIUNE A COMPUTERULUI DVS SAU PIERDEREA DE DATE REZULTATĂ ÎN URMA DESCĂRCĂRII UNOR MATERIALE.
 3. MECANISMELE DE SECURITATE ÎNCORPORATE ÎN SOFTWARE(SISTEM) CUNOSC LIMITARI EFECTIVE/INERENTE, DVS AVÂND RESPONSABILITATEA DE A IDENTIFICA EXACT NECESITĂȚILE DVS.
 4. laboratorul.com PRIN PREZENTUL ACORD SAU ALȚI TERMENI FURNIZAȚI NU GARANTEAZĂ CĂ:
  1. SERVICIUL SE POTRIVEȘTE EXACT CERINȚELOR DVS.,
  2. SERVICIUL VA FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT, ÎN SIGURANȚĂ ȘI FĂRĂ ERORI,
  3. REZULTATELE OBȚINUTE PRIN FOLOSIREA SERVICIULUI VOR FI FĂRĂ GREȘEALĂ ȘI DE ÎNCREDERE,
  4. CALITATEA PRODUSELOR, SERVICIILOR, INFROMAȚIILOR SAU ALTOR MATERIALE CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE DE DVS PRIN SERVICIU VOR INDEPLINI AȘTEPTĂRILE DVS, PRECUM ȘI
  5. ORICE EROARE A SOFTWARE-ULUI VA FI CORECTATĂ.
 5. NICI UN SFAT SAU INFORMAȚIE, ORALĂ SAU SCRISA, OBȚINUTĂ PRIN SAU DE LA SERVICIU NU CREEAZĂ ORICE ALTE GARANȚII NEPRECIZATE ÎN ACTUALUL ACORD.
 6. laboratorul.com NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU NERESPETAREA TERMENELOR LIMITĂ, PENTRU ȘTERGEREA, NEFURNIZAREA SAU STOCAREA ERONATĂ A ORICĂREI FORME DE COMUNICARE SAU ORICĂROR SETĂRI PERSONALIZATE UTILIZATE DE DVS.

laboratorul.com VA FACE EFORTURI ÎNSEMNATE PENTRU A ÎNTREȚINE SERVICIUL, TOTUȘI, laboratorul.com NU RĂSPUNDE PENTRU STRICĂCIUNI, PIERDERI DE DATE, DETALII DE CLIENT SAU DETALII DE VÂNZĂTOR, VENIT SAU ALTE PAGUBE PRODUSE AFACERILOR DATORATE INTÂRZIERILOR, TRANSMITEREA GREȘITĂ SAU NETRANSMITEREA INFORMAȚIILOR, DATORATE RESTRICȚIEI SAU ÎNTRERUPERII ACCESULUI, BUG-URILOR SAU ALTOR ERORI, FOLOSIRII NEAUTORIZATE DATORATE ÎMPĂRȚIRII ACCESULUI LA SERVICIU, SAU ALTOR INTERACȚIUNI CU SERVICIUL. SUNTEȚI RESPONSABIL DE ÎNTREȚINEREA ȘI SALVAREA DE SIGURANȚĂ (BACK-UP) DATELOR DVS ȘI DE ORICE INFORMAȚIE STOCATĂ PRIN SERVICIU.

17. Limita obligațiilor

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ laboratorul.com, ASOCIAȚII SĂI SAU ALȚI PARTENERI, DIRECTORII, ACȚIONARII SAU ANGAJAȚII laboratorul.com NU AU OBLIGAȚII PENTRU ORICE PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ, INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE NUMAI LA PAGUBE DE PIERDERE DE CÂȘTIGURI VIITOARE, BUNĂCREDINȚĂ, FOLOSIRE, DATE SAU ALTE BUNURI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ AȚI AVERTIZAT laboratorul.com DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA PIERDERI), REZULTÂND DIN:

 1. FOLOSIREA SAU IMPOSIBILITATEA FOLOSIRII SERVICIULUI,
 2. ERORI, DEFECTE, OMISIUNI ÎNTÂRZIERI ÎN OPERAȚII SAU TRANSMISII SAU ORICE ALTĂ NEREGULĂ A BUNULUI MERS AL SERVICULUI SAU AL SOFTWARE-ULUI;
 3. COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI SAU SERVICII PENTRU ÎNLOCUIREA CELOR CUMPĂRATE SAU OBȚINUTE PRIN MESAJE SAU TRANZACȚIILOR REALIZATE PRIN SERVICIU,
 4. ACCES NEAUTORIZAT SAU ALTERAREA TRANSMISIILOR DVS ȘI DATELOR,
 5. DECLARAȚIILOR ȘI COMPORTAMENTULUI UNEI ALTE PĂRȚI FAȚĂ DE SERVICIU
 6. ORICE BUN SAU SERVICIU OFERIT SAU VÂNDUT PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI
 7. ORICE ALTĂ SITUAȚIE REFERITOARE LA SERVICIU SAU LA SOFTWARE.

18. Legea aplicabilă

TC si relația dintre dvs. și laboratorul.com va fi sub incidența legilor Statului Român.

19. Forța majoră

Cu excepția obligației de a efectua plăți, niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru orice eșec sau întârziere în acțiunile sau inacțiunile sale reglementate de acești TC dacă acestea se datorează unei cauze pe care nu o poate controla cum ar fi (dar nelimitându-se la acestea) acte de război, acte guvernamentale, întreruperea Internetului (care să nu rezulte din acțiunile sau inacțiunile lui laboratorul.com), fenomene naturale, cutremure, embargouri, sabotaj, conflicte de muncă. Aceste cauze de forță majoră:

 1. trebuie notificate celeilalte pârți
 2. partea aflată în caz de forță majoră trebuie să utilizeze eforturi comerciale rezonabile ca să corecteze prompt orice disfunctionalitate sau întârziere. Dacă laboratorul.com nu este în stare să poată oferi serviciul pentru o perioadă de 30 de zile consecutive din cauza unui eveniment de forță majoră continuu, dvs. veți putea rezilia Serviciul, dar laboratorul.com nu va avea nici o obligație în legătura cu asta.

20. Relația dintre părți

Acest acord nu va stabili nici o relație de parteneriat, asociațiune în participațiune, relații de muncă, franciză sau agenție între laboratorul.com și dvs. Nici laboratorul.com, nici dvs. nu veți avea puterea de a lega cealaltă parte sau să creeze obligații pentru cealaltă parte fară a avea un consimțământ prealabil de la aceasta, în scris, cu excepția celor precizate expres în acest acord.

21. Fără terți beneficiari

laboratorul.com și dvs. sunteți de acord ca, exceptând cele precizate expres în acest acord, nu vor exista terți beneficiari ai acestui acord, cum ar fi companiile de asigurări pentru orice parte sau utilizatorii dvs, fără ca acest exemplu să fie limitativ.

22. Clauze finale

Acești TC constituie un acord dintre laboratorul.com și dvs. și vă guvernează utilizarea serviciilor, completând contractul de prestări servicii încheiat între dvs. și laboratorul.com. Puteți de asemenea să vă aflați sub autoritatea altor termeni adiționali sau condiții de utilizare ce se aplică în momentul în care utilizați alte servicii laboratorul.com, conținut sau software al unui terț. Dacă orice prevedere a acestor TC sau altor documente incorporate este dovedită de o institutie competentă ca fiind invalidă, părțile sunt de acord ca aceasta instituție să încerce să ia în considerație intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevedere, iar restul prevederilor rămânând în vigoare.
Sunteți de acord ca fără a ține seama de altă lege sau statut, orice revendicare sau pricină ce reiese din acești termeni sau sunt legați de utilizarea serviciilor sau a TC trebuie înaintată în decurs de un an după ce aceasta cerere a fost ridicata sau va fi pentru totdeauna clasată. Titlurile secțiunilor în acești termeni sunt numai pentru conveniență și nu au nici un efect legal sau contractual.

23. Garantia restituirii banilor in 30 de zile

 • Politica returnarii banilor se aplica doar pentru abonamentele de gazduire, nu si pentru serviciile aditionale, dacă s-a început furnizarea lor.
 • In cazul in care in 30 de zile de la activarea pachetului de hosting nu esti multumit, poti solicita suspendarea contului si returnarea banilor pentru perioada nefolosită.
 • Nu exista costuri suplimentare sau taxe in ceea ce priveste suspendarea serviciilor si restituirea banilor.
 • Pentru a demara procedura de restituire, trebuie sa urmezi pasii de mai jos:
  • trimiti o solicitare scrisa, semnata si stampilata (daca e cazul), in maximum 30 de zile de la activarea contului, catre adresa: info@laboratorul.com in care sa soliciti suspendarea contului si restituirea contravalorii abonamentului
  • mesajul trebuie sa fie trimis de catre administratorul contului (persoana care a facut achizitia) sau de reprezentanul legal.
  • te rugam sa atasezi o copie dupa Certificatul de Inmatriculare al Societatii (pentru facturile emise pe firma) sau
  • copie dupa buletin (daca factura s-a emis catre o persoana fizica)
  • contul IBAN in care sa se faca restituirea sumei
 • Solcitarea va fi procesata in max. 24H
 • Restituirea se va face integral, pentru solicitarile trimise in maximum 30 de zile de la data activarii contului.
 • Dupa trimiterea solicitarii, ai la dispozitie 7 zile calendaristice sa iti faci backup la date si sa iti transferi fisierele.
 • Dupa expirarea acestei perioade, contul va fi sters de pe serverele noastre. Perioada de 7 zile nu se tarifeaza.
Setari Cookie
databaselockenvelopelicensecartmap-markerrocketarrow-right-circleframe-expand